AKTUALNOŚCI

Nowelizacja ustawy o OZE

01.06.2017

W Ministerstwie Energii trwają prace nad kolejną nowelizacją Ustawy o OZE.

 

Projekt nowelizacji będzie procedowany jako projekt rządowy, a nie poselski. Wpłynie to na wydłużenie procesu legislacji, dlatego przewidywany termin ogłoszenia nowelizowanej ustawy planowany jest na wrzesień 2017, a w październiku 2017 podpisanie jej przez Prezydenta RP.

 

Proponowane zmiany mają dotyczyć m.in. zwiększenie maksymalnej mocy mikroinstalacji OZE z 40 kW do 50 kW, objęcie prosumenckim systemem rozliczeń w postaci opustów również mikroinstalacji należących do przedsiębiorców, zwiększenie maksymalnego progu mocy dla OZE z grupy tzw. małych instalacji – z 200 kW do 500 kW, a także wprowadzenie taryf gwarantowanych dla wybranych typów biogazowni czy elektrowni wodnych o mocy do 500 kW. Prawdopodobnie ulegnie zmianie także sposób wyliczania pomocy publicznej w systemie aukcyjnym.

 

Nowa ustawa będzie wymagała notyfikacji przez Komisję Europejską, co może wpłynąć na konieczność wniesienia kolejnych zmian w treść jej zapisów.

 

Źródło:  PAP