Jednostki certyfikujące

W ramach Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy (KSUB) do prowadzenia procesów certyfikacji systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS) w obszarze łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne autoryzowane zostały następujące Jednostki Certyfikujące.


Obecnie trwają rozmowy również z innymi jednostkami certyfikującymi, których efektem będzie ich autoryzacja i potwierdzenie uprawnień do realizacji procesów certyfikacji.

Strona korzysta z plików cookies jedynie w celach statystycznych. Żadne dane osobowe odwiedzających nie są przechowywane.