AKTUALNOŚCI

VIII Forum Technologii w Energetyce i Ciepłownictwie – Spalanie Biomasy

07.11.2018

W dniach 18 – 19 października 2018 r. w Ciechanowie w odbyła się VIII edycja Forum Technologii w Energetyce i Ciepłownictwie –Spalanie Biomasy. Przedstawiciele SGS Polska Sp. z o.o. brali w nim czynny udział.

Czytaj więcej

EMO Sp. z o.o. – pozytywny wynik auditu certyfikującego System Należytej Staranności (SNS)

19.10.2018

EMO Sp. z o.o. z siedzibą w Hryniewiczach uzyskała pozytywny wynik auditu certyfikującego na zgodność z Krajowym Standardem Uwierzytelniania Biomasy  PL-KSUB-SNS:2017. Czytaj więcej

AM&HP Sp. z o.o. – pozytywny wynik auditu certyfikującego System Należytej Staranności (SNS)

27.08.2018

AM&HP Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach już po raz kolejny przeszła audit certyfikujący na zgodność z Krajowym Standardem Uwierzytelniania Biomasy PL-KSUB-SNS:2017.

Czytaj więcej

Stanowisko URE w sprawie definicji drewna energetycznego – Informacja nr 61/2018

06.08.2018

Na stronie URE pojawiała się Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 61/2018) z dn. 27.07.218 w sprawie zmiany definicji drewna energetycznego w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Czytaj więcej

Prezes URE utrzymał zakaz palenia pełnowartościowego ziarna zbóż na cele OZE – Informacja nr 59/2018

03.08.2018

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276) zmianie uległa definicja biomasy, która obecnie oznacza (Art. 2, pkt 3): ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.

Czytaj więcej