AKTUALNOŚCI

Firma WP Trading Sp. z o.o. SKA – uzyskała pozytywny wynik auditu recertyfikującego SNS.

03.08.2022

Firma WP Trading Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie uzyskała pozytywny wynik auditu recertyfikującego na zgodność z Krajowym Standardem Uwierzytelniania Biomasy  PL-KSUB-SNS:2017.

W wyniku tego auditu został przedłużony certyfikat zgodności Systemu Należytej Staranności Nr 38/SNS/2020.

Audit został przeprowadzony przez auditorów SGS Polska Sp. z o.o., podczas którego został oceniony system SNS na zgodność z wymaganiami standardu.

Gratulujemy firmie i jej pracownikom!