AKTUALNOŚCI

Firma Quercus Sp. z o.o. – uzyskała pozytywny wynik auditu recertyfikującego SNS.

31.05.2022

Firma Quercus Sp. z o.o. z siedzibą w Pasymie uzyskała pozytywny wynik auditu recertyfikującego na zgodność z Krajowym Standardem Uwierzytelniania Biomasy PL-KSUB-SNS:2017 i utrzymała certyfikat zgodności Systemu Należytej Staranności Nr007/SNS/2014.

Audit został przeprowadzony przez auditorów SGS Polska Sp. z o.o., podczas którego został oceniony system SNS na zgodność z wymaganiami standardu.

Gratulujemy firmie i jej pracownikom!