AKTUALNOŚCI

Apel do premier Kopacz w obronie energetyki obywatelskiej

24.06.2015

Kilkadziesiąt organizacji podpisało się pod listem, skierowanym do premier Ewy Kopacz, w sprawie nowelizacji ustawy o OZE. Koalicja Klimatyczna oraz pozostali sygnatariusze apelują m.in. o utrzymanie tzw. „poprawki prosumenckiej” w wersji przyjętej przez Sejm. Ministerstwo Gospodarki chce wprowadzić zmiany na niekorzyść obywateli.

 

Na początku tego roku, Sejm wprowadził do ustawy o odnawialnych źródłach energii mechanizm taryf gwarantowanych dla mikroelektrowni OZE o mocach do 10 kW, czyli tzw. „poprawkę prosumencką”. Dzięki niej produkowanie czystej energii miało się obywatelom opłacać, co przyczyniłoby się do rozwoju nowoczesnych technologii w sektorze energetycznym i zwiększenia efektywności tego rynku. W perspektywie oznaczałoby to m.in. powstanie nowych miejsc pracy (szacunkowo 70 tysięcy w ciągu najbliższej dekady) i poprawę konkurencyjności wielu sektorów polskiej gospodarki. Zwiększyłoby się też bezpieczeństwo energetyczne kraju, co oznacza mniejszy import surowców energetycznych, na który obecnie polski rząd wydaje około 70 mld zł rocznie. Ponadto więcej energii z OZE równa się mniejszej emisji gazów cieplarnianych, przyczyniając się do realizacji celów klimatycznych Unii Europejskiej na 2030 rok.

 

Niestety Ministerstwo Gospodarki natychmiast po przyjęciu ustawy przez Parlament zaczęło pracować nad jej nowelizacją. Początkowo miała ona jedynie usunąć wątpliwości interpretacyjne, jednak zmiany zaproponowane przez Ministerstwo są dużo poważniejsze. Nowelizacja wprowadza szereg barier biurokratycznych (kary, kontrole, limity, obowiązki obliczeniowe), które sprawiają, że inwestycja w mikroinstalacje OZE staję się dla przeciętnego obywatela nieopłacalna i wręcz niebezpieczna. Tego typu „wsparcie” bardziej zniechęci ludzi do inwestowania niż ich do tego zachęci.

 

Sygnatariusze, w tym Koalicja Klimatyczna, apelują o transparentny proces legislacyjny, zaznaczając, że rząd nie może zignorować wyników konsultacji społecznych. Nowelizacja powinna zostać poparta rzetelnymi, publicznie dostępnymi analizami i uczciwą debatą na temat planów rozwoju energetyki w Polsce. Konieczne jest również powołanie Rządowej Rady ds. Energetyki Obywatelskiej, która będzie „bezstronnie monitorowała system wsparcia energetyki odnawialnej, wspomagała rozwój energetyki rozproszonej i inicjowała działania na rzecz najmniejszych producentów energii z OZE – prosumentów, a także uczestniczyła w procesie transformacji polskiej energetyki”. (fragm. listu do Pani Premier z dnia 22.06.2015 roku).

 

Pod listem podpisały się Koalicja Klimatyczna (w tym ClientEarth, Greenpeace, WWF, Polska Zielona Sieć), Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Instytut Energetyki Odnawialnej, Polska Korporacja Techniki SGGiK, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Pomorskie Konsorcjum 3×20, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV, Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła oraz Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.