AKTUALNOŚCI

Wigry Projekt Sp. z o.o. – pozytywny wynik auditu recertyfikującego System Należytej Staranności (SNS)

10.08.2020

Firma Wigry Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie już po raz kolejny przeszła pozytywnie audit certyfikujący SNS na zgodność z Krajowym Standardem Uwierzytelniania Biomasy PL-KSUB-SNS:2017.

Firma Wigry Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie już po raz kolejny przeszła pozytywnie audit certyfikujący SNS na zgodność z Krajowym Standardem Uwierzytelniania Biomasy PL-KSUB-SNS:2017.

W wyniku tego auditu został wydany certyfikat zgodności Systemu Należytej Staranności nr 021/SNS/2015.

Audit został przeprowadzony przez auditorów SGS Polska Sp. z o.o.

GRATULUJEMY firmie i jej pracownikom!