AKTUALNOŚCI

SGS Polska na Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym 2019

18.04.2019

W dnia 8-9.04.2019 w Gdańsku odbył się VII Ogólnopolski Szczyt Energetyczny. Udział w tym wydarzeniu wzięli także przedstawiciele SGS Polska.

Podczas tegorocznego Szczytu zostały przeprowadzone sesje i debaty, w ramach których poruszano takie kwestie jak:

 • Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne.
 • Współpraca energetyczna państw basenu Morza Bałtyckiego.
 • Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych trendów rynkowych i zmian technologicznych.
 • Nowe regulacje dla ciepłownictwa i kogeneracji. Program Czyste powietrze.
 • Nowe trendy rozwojowe na rynkach energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu.
 • Gospodarka 4.0 – przemysł i środowisko.
 • Rozwój infrastruktury sieciowej – kluczowe projekty, nowe wyzwania.
 • Rozbudowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury energetycznej i energii – zagrożenia i szanse.
 • Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2019 r.
 • Polska energetyka na drodze do energetyki niskoemisyjnej.
 • Morska Energetyka Wiatrowa elementem strategii energetycznej i gospodarczej kraju.

W ramach OSE zostały wręczone statuetki „Bursztyn Polskiej Energetyki”, które są przyznawane  osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki i energetyki w kraju i zagranicą. Tegoroczne „Bursztyny Polskiej Energetyki” zostały wręczone: Michałowi Kurtyce (Sekretarzowi Stanu                                  w Ministerstwie Środowiska), Mieczysławowi Strukowi (Marszałkowi Województwa Pomorskiego),  Filipowi Grzegorczykowi (Prezesowi Zarządu TAURON Polska Energia S.A.),  a także: Ministerstwu Energii, Użyteczności Publicznej i Klimatu Królestwa Danii, GAZ-SYSTEM S.A., PKN ORLEN S.A.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny skupił przedstawicieli wszystkich szczebli administracji państwowej, a także reprezentantów branży energetycznej i ciepłowniczej, towarzystw i stowarzyszeń, instytucji finansowych i dostawców technologii.