AKTUALNOŚCI

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o OZE

15.03.2018

7.03.2018
W dniu 6 marca 2018 Rząd przyjął projekt nowelizacji o zmianie trzech ustaw: o OZE, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawa odległościowa) oraz Prawa budowlanego.

Jedną  z uzgodnionych propozycji jest wydłużenie czasu na budowę i uruchomienie elektrowni wiatrowych, które mają ważne pozwolenia na budowę, to jest do pięciu lat od wejścia w życie ustawy odległościowej z 2016 r., czyli inwestorzy mają czas do połowy 2021 r. Jednocześnie został wprowadzony ustawowy przepis nakazujący inwestorowi, po upłynięciu okresu dzierżawy terenu pod elektrownię wiatrową, przywrócenie terenu do pierwotnego stanu. Regulacja ta ma chronić mieszkańców i właścicieli działek, na których są ulokowane elektrownie wiatrowe przed ewentualnymi szkodami wynikającymi z ich funkcjonowania.
Oprócz tego przyjęty przez rząd projekt przywraca stare zasady opodatkowania turbin wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Zasady te mają obowiązywać wstecznie, tj. 1 stycznia 2018 r.

W celu wzmocnienia rozwoju energetyki rozproszonej zaproponowano nowe mechanizmy wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej z OZE (instalacje o mocy do 500 kW i od 500 kW do 1 MW mocy zainstalowanej elektrycznej) dla wybranych technologii (hydroenergetyka i biogaz), których dofinansowanie będzie się odbywało poza systemem aukcyjnym.

W projekcie ustawy pojawiły się również zapisy o wprowadzeniu nowego mechanizmu w zakresie rozliczeń niewykorzystanej energii elektrycznej po gwarantowanej cenie. Stała cena zakupu ma stanowić 90 proc. ceny referencyjnej dla danego typu instalacji i będzie corocznie waloryzowana. Rozwiązanie to ma się przyczynić do rozwoju instalacji OZE o niewielkich mocach, które nie miałyby szans konkurować w systemie aukcyjnym.

W zakresie biomasy w projekcie ustawy wprowadzono przepisy obligujące do wykorzystania co najmniej 85 proc. biomasy pochodzenia rolnego w istniejących instalacjach współspalania, a w pozostałych instalacjach biomasowych ustalono minimalny poziom biomasy pochodzenia rolnego na poziomie co najmniej 10 proc.

 

Źródło: PAP