AKTUALNOŚCI

Prezydent podpisał nowelizację ustawy OZE – nowa definicja drewna energetycznego

24.09.2020

Nowelizacja ustawy OZE – Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródeł energii została podpisana przez Prezydent RP Andrzeja Dudę w dniu 25.08.2020.

Nowelizacja ustawy OZE dotyczy zmiany definicji drewna energetycznego, która w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nowe brzmienie definicji drewna energetycznego zostało zawarte w art. 184f i oznacza:

  • surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;
  • produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;
  • odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

W okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. do drewna energetycznego w rozumieniu art. 184f nie stosuje się przepisów wydanych na podstawie art. 119a.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.