AKTUALNOŚCI

Prezydent podpisał nowelizację Ustawy o odnawialnych źródłach energii

29.06.2016

W dniu 28.06.2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii z dn. 22.06.2016 r. Ustawa wchodzi w życie 1.07.2016 r.

 

Nowelizacja dotyczy Ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r., a wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:

– sposobu wsparcia dla produkcji zielonej energii – czwarty rozdział ustawy o OZE wprowadza zmiany dotyczące m.in. aukcyjnego systemu wsparcia OZE, który ma zastąpić stosowane dotychczas „zielone certyfikaty” oraz wsparcie dla prosumentów (jednoczesnych producentów i konsumentów energii z małych źródeł odnawialnych). W tym zakresie mają być wprowadzone tzw. „koszyki grup technologicznych”;

– powołuje się do istnienia klastry i spółdzielnie energetyczne;

– wprowadza się definicję biomasy lokalnej, czyli takiej, która jest pozyskana pierwotnie w promieniu do 300 km od instalacji OZE;

– została rozszerzona definicja prosumenta, tj. oprócz osób fizycznych będą mogły nimi być jednostki samorządowe, parafie, szkoły;

– prosumenci zamiast taryf gwarantowanych będą otrzymywać tzw. opusty, czyli rozliczenie różnicy między ilością energii, którą wyprodukują, a tą którą pobrali z sieci energetycznej.
Najmniejsze mikroinstalacje (do 10 kW) otrzymają opust w stosunku 1 do 0,8;

– wprowadza się wymóg spalania biomasy ponad 15 % łącznej wartości energetycznej wszystkich spalonych paliw w instalacjach spalania wielopaliwowego, tj. instalacji wytwarzającej energię elektryczną, ciepło lub chłód, dzięki spaleniu biomasy z paliwem gazowym lub kopalnym. We współspalaniu będzie możliwe wykorzystanie biodegradowalnych odpadów komunalnych i przemysłowych;

– wprowadza się definicję drewna energetycznego do spalania (posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie);

– wprowadza się tzw. opłatę przejściową, która jest dopisywana do rachunków za energię odbiorców końcowych i wynika z kosztów likwidacji kontraktów długoterminowych elektrowni KDT. Ma ona wzrosnąć z 3,87 zł do 8 zł brutto miesięcznie (rocznie to ok 96 zł na gospodarstwo domowe).

– wprowadzono zapis dotyczący zasad określania obowiązku zakupu energii cieplnej ze źródeł odnawialnych przez operatorów i dystrybutorów tej energii (limity te określi minister energii).

Jednocześnie wiceszef resortu energii Andrzej Piotrowski Planowane zapowiedział kolejne zmiany, zwłaszcza w zakresie prawa prosumenckiego.

 

Tekst nowelizowanej ustawy dostępny na: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/476_u/$file/476_u.pdf

 

Źródło: PAP