AKTUALNOŚCI

OKRĄGŁY STÓŁ ENERGETYCZNY w Ministerstwie Energii

16.06.2016

Ministerstwo Energii zwołało na 15 czerwca 2016 r. Okrągły Stół Energetyczny. Tematy, które były omawiane podczas spotkania to: kształt polskiego miksu energetycznego, rozwój OZE w kraju, inwestycje w nowe moce wytwórcze i sieci przesyłowe, dywersyfikacja dostaw energii. Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Energii i Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

 

Podczas spotkania obecni byli również przedstawiciele SGS Polska – Anna Tarnawska (Dyrektor Branży Minerals) oraz Ilona Olsztyńska (Kierownik ds. Rozwoju Produktu Branża CBE).

 

Konferencja odbyła się w Sali pod Kopułą Ministerstwa Energii dotyczyła najważniejszych kwestii dotyczących energetyki Polski. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rządu, koncernów energetycznych, eksperci oraz ekonomiści i media.

Debata miała na celu wypracowanie najlepszych rozwiązań, które mogłyby stymulować rozwój branży energetycznej, w tym także OZE, w zgodzie z polityką Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu oraz z uwzględnieniem krajowych zasobów surowcowych. Tematyka ta wpisuje się w zakres prac nad Strategia Polski w zakresie energetyki na 2050 r.

 

Najważniejsze zagadnienia poruszane podczas debaty były to: kwestie innowacyjności i wpływu energetyki na strategiczne branże polskiej gospodarki, strategia Polski w zakresie ustalania poziomu krajowej redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, w tym włączenie programu pochłaniania gazów cieplarnianych przez m.in. lasy, stowanie technologii przyjaznych środowisku, rozwój infrastruktury przesyłowej energii, udział węgla i innych źródeł energii w polski miksie energetycznym.

 
Wydarzenie zostało podzielone na trzy panele:
I – Polski węgiel a wyzwania klimatyczne

II – Dywersyfikacja źródeł energii, a koszty

III – Polskie sieci przesyłowe – stan faktyczny i wyzwania
 
Wśród prelegentów byli: Krzysztof Tchórzewski (Minister Energii), Tadeusz Syryjczyk (były minister transportu), Henryk Bando (Prezes URE), Paweł Sałek (Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej), Andrzej J. Piotrowski (Podsekretarz Stanu Ministerstwa Energii), Henryk Baranowski (Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA), Remigiusz Nowakowski (Prezes Zarządu TAURON Polska Energia SA), Maciej Bukowski (Prezes WiseEuropa), Mirosław Kowalik (Prezes Zarządu ENEA SA), Janusz Kowalski (Wiceprezes Zarządu PGNiG SA), prof. Zbigniew Kasztelewicz (AGH), Eryk Kłossowski (Prezes Zarządu Polskie Sieci Energetyczne SA), prof. Władysław Mielczarski (Politechnika Łódzka), Tomasz Rogala (Prezes Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.), prof. Adam Smoliński (Główny Instytut Górnictwa), Krzysztof Kurek (Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych), Tomasz Podgajniak (Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej), Igor Wasilewski (Prezes Zarządu PERN SA), Tomasz Dąbrowski (Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii), Jan Frania (Wiceprezes ds. Rozwoju PGE Dystrybucja), Dariusz Kaśków (Prezes Zarządu Grupy ENERGA SA), Tomasz Stepień (Prezes Zarządu Gaz-System SA), Cezary Szwed (Wiceprezes Zarządu Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA), Jacek Wańkowicz (Dyrektor Instytutu Energetyki), Dorota Dębińska-Pokorska (Lider Grupy Energetycznej PwC).

 

Źródło: Ministerstwo Energii

 

 
Targi Enex 1         Targi Enex 2