AKTUALNOŚCI

Okrągły Stół Energetyczny 2017

02.06.2017

W dniach 1-2.06.2017 odbył się II Okrągły Stół Energetyczny. Organizatorem tego spotkania było Ministerstwo Energii oraz Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Tematami tegorocznych obrad i dyskusji były: Bezpieczeństwo energetyczne, Rynek gazu, Efektywność energetyczna i OZE,  Ekotransport. Patronat Medialny nad tym wydarzeniem objęły portale informacyjne: Biznes Alert, Rynek Infrastruktury, Wysokie Napięcie.

 

W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele SGS Polska – Ilona Olsztyńska (Kierownik ds. Rozwoju Produktu Branża CBE).

 

Konferencja odbyła się w Sali pod Kopułą Ministerstwa Energii i dotyczyła najważniejszych kwestii energetycznych Polski. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rządu, koncernów energetycznych, eksperci, ekonomiści, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, przedsiębiorcy i media.

 

Debata miała na celu omówienie obecnej sytuacji na rynku energetycznym Polski, planowanej strategii rozwoju rynku mocy do 2025 r., tworzeniu rynku ekotransportu w Polsce do 2025 roku.

 

W ramach debaty poruszano również kwestie planowanego miksu energetycznego kraju po 2050 r., rozwoju energetyki rozproszonej w tym klastrów energetycznych, rozwoju branży energetycznej w świetle  wytycznych unijnych w zakresie ochrony klimatu oraz z uwzględnieniem krajowych zasobów surowcowych. Tematyka ta wpisuje się w zakres prac nad Strategia Polski w zakresie energetyki na 2050 r.

 

Wśród prelegentów byli m.in.: Krzysztof Tchórzewski (Minister Energii), Tadeusz Syryjczyk (Zespół Doradców Gospodarczych TOR), Henryk Bando (Prezes URE), Michał Kurtyka (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii), Andrzej J. Piotrowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii), Sławomir Zawada (Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna), Grzegorz Tobiszewski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Pełnomocnik Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego), Mateusz Kędzierski (Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii w Ministerstwie Energii), Dorota Dębińska-Pokorska (Lider Grup energetycznej PwC), Mirosław Kowalik (Prezes Zarządu ENEA), Rafał Miland (Wiceprezes Zarządu w PERN SA), Grzegorz Należyty (Członek Zarządu w Siemens), Antoni Józwowicz (Prezes Zarządu w Polimex-Mostostal), Grzegorz Lot (wiceprezes Zarządu w Tauron Sprzedaż), Małgorzata Mika-Bryska (Dyrektor w Veolia Energia Polska), prof. Jan Popczyk (Politechnika Śląska), Arkadiusz Sekściński (PGE Energia Odnawialna SA), Henryk Mucha (Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny), prof. Piotr Moncarz (ElectroMobility Poland), Bartosz Kubik (Ekoenergetyka Polska),Maciej Srebro (URSUS), inni.

 

Podczas Konferencji możliwe było zadawanie pytań prelegentom podczas poszczególnych debat, jak również kontynuowanie dyskusji i rozmów w kuluarach tego spotkania. Obrady II Okrągłego Stołu Energetycznego przybliżyły uczestnikom stanowisko Ministerstwa Energii i Rządu w zakresie rozwoju branży energetycznej i ekotransportu w Polsce, w także pozwoliły na konfrontacje ich z oczekiwaniami przedsiębiorców oraz stowarzyszeń branżowych.

 

Źródło: Ministerstwo Energii

 
 

Okrągły Stół Energetyczny 2017 1
Okrągły Stół Energetyczny 2017 2