AKTUALNOŚCI

Ogólnopolski Kongres Zarządzania Ciągłością Działania

21.01.2015

20 marca br. odbędzie się I Ogólnopolski Kongres Zarządzania Ciągłością Działania organizowany przez Dziennik Gazetę Prawną oraz Business Continuity Management Group, na który pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich przedstawicieli sektora energetycznego. Podczas dedykowanego panelu zaproszeni eksperci omówią zagadnienia związane z zarządzaniem ciągłością działania spółek energetycznych odpowiedzialnych za wytwarzanie energii oraz operatorów sieci energetycznych. Tematyką wydarzenia będzie ponadto zapewnienie ciągłości działania spółek energetycznych od strony dostawców surowców, logistyki oraz ochrony krytycznych zasobów (infrastruktura systemowa, sieciowa i teleinformatyczna).

 

 

Wśród panelistów będą m.in. przedstawiciele Jednostek Certyfikujących zaangażowanych w certyfikację łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne.

 

Organizatorzy wystąpili o Patronat m.in. do Prezesa URE, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii, Towarzystwa Obrotu Energią oraz Towarowej Giełdy Energii.

 

Wszystkie informację na temat konferencji znajdują się pod adresem http://www.bcmg.pl/kongres-bcmg/opis