AKTUALNOŚCI

Nowelizacja ustawy o OZE w Sejmie

09.06.2017

Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, w dniu 08.06.2017, została zaprezentowana propozycja nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii Andrzej Kaźmierski przedstawił propozycje zmian ustawy o OZE. Zaprezentowane zmiany dotyczą między innymi: definicji mikroinstalacji i małej instalacji OZE, systemu wsparcia, zmian w systemie opodatkowania farm wiatrowych.

 

Ministerstwo Energii proponuje zaliczyć do małych instalacji OZE jednostki będące źródłem mocy 50-500 kWe, a do mikroinstalacji – jednostki o mocy poniżej 50 kW.

Oprócz tego proponowane jest wprowadzenie systemu taryf gwarantowanych (Feed In Tarif) i taryf premium (Feed In Premium), które miałyby funkcjonować obok akcyjnego systemu wsparcia. System taryf gwarantowanych miałby obejmować: małe instalacje OZE wykorzystujące biogaz rolniczy oraz ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków, hydroenergię. System taryf premium jest dedykowany instalacjom OZE wykorzystującym biogaz rolniczy ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków, a także hydroenergię o mocy od 500 kW do 1 MW. Cena dla taryf gwarantowanych ma stanowić 80 proc. ceny referencyjnej dla danej technologii w aukcjach, a w taryfach premium ma pokryć koszty operacyjne w przypadku, gdy przekroczą one średnią cenę z rynku. Dodatkowo Ministerstwo Energii zapowiedziało zmiany w koszykach aukcji.

 

Nowelizacja ustawy OZE ma zawierać również zapisy dotyczące zmian ustaw o Inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Prawo budowlane w zakresie dotyczącym kwestii podatkowych. Zmiany te mają dotyczyć podatków od farm wiatrowych, podatek miałby być naliczany tylko od części budowlanej, a także w zakresie możliwości ich modernizacji i zwiększania mocy istniejących instalacji. Kwestie ograniczeń w lokalizacji nowych elektrowni wiatrowych (wymóg odległościowy) nie będą zmieniane.

 
Źródło: ME