AKTUALNOŚCI

Firma Malteurop Polska Sp. z o.o. – uzyskała pozytywny wynik auditu recertyfikującego SNS.

31.05.2022

Firma Malteurop Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku uzyskała pozytywny wynik auditu recertyfikującego na zgodność z Krajowym Standardem Uwierzytelniania Biomasy PL-KSUB-SNS:2017 i utrzymała certyfikat zgodności Systemu Należytej Staranności Nr030/SNS/2017.

Czytaj więcej

Firma Ecco Wood Sp. z o.o. – uzyskała pozytywny wynik auditu recertyfikującego SNS.

30.04.2022

Firma Ecco Wood Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uzyskała pozytywny wynik auditu certyfikującego na zgodność z Krajowym Standardem Uwierzytelniania Biomasy PL-KSUB-SNS:2017 i utrzymała certyfikat zgodności Systemu Należytej Staranności Nr 017/SNS/2015.

Czytaj więcej

ENEA Elektrownia Połaniec S.A. – uzyskała pozytywny wynik auditu certyfikującego SNS.

28.03.2022

ENEA Elektrownia Połaniec S.A. z siedzibą w Połańcu uzyskała pozytywny wynik auditu certyfikującego na zgodność z Krajowym Standardem Uwierzytelniania Biomasy  PL-KSUB-SNS:2017 i utrzymała certyfikat zgodności Systemu Należytej Staranności Nr 42/SNS/2021.

Audit został przeprowadzony przez auditorów SGS Polska Sp. z o.o., podczas którego został oceniony system SNS na zgodność z wymaganiami standardu.

Gratulujemy firmie i jej pracownikom!

Firma TRAGEN Sp. z o.o. – uzyskała pozytywny wynik auditu certyfikującego SNS.

28.03.2022

Firma TRAGEN Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku uzyskała pozytywny wynik auditu certyfikującego na zgodność z Krajowym Standardem Uwierzytelniania Biomasy  PL-KSUB-SNS:2017 i utrzymała certyfikat zgodności Systemu Należytej Staranności Nr 41/SNS/2021.

Audit został przeprowadzony przez auditorów SGS Polska Sp. z o.o., podczas którego został oceniony system SNS na zgodność z wymaganiami standardu.

Gratulujemy firmie i jej pracownikom!

Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. – pozytywny wynik auditu recertyfikującego Systemu Należytej Staranności (SNS)

28.03.2022

Firma Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. z siedzibą w Murowie uzyskała pozytywny wynik auditu certyfikującego na zgodność z Krajowym Standardem Uwierzytelniania Biomasy  PL-KSUB-SNS.

Czytaj więcej