AKTUALNOŚCI

AM&HP Sp. z o.o. – pozytywny wynik auditu certyfikującego System Należytej Staranności (SNS)

27.08.2018

AM&HP Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach już po raz kolejny przeszła audit certyfikujący na zgodność z Krajowym Standardem Uwierzytelniania Biomasy PL-KSUB-SNS:2017.

Czytaj więcej

Stanowisko URE w sprawie definicji drewna energetycznego – Informacja nr 61/2018

06.08.2018

Na stronie URE pojawiała się Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 61/2018) z dn. 27.07.218 w sprawie zmiany definicji drewna energetycznego w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Czytaj więcej

Prezes URE utrzymał zakaz palenia pełnowartościowego ziarna zbóż na cele OZE – Informacja nr 59/2018

03.08.2018

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276) zmianie uległa definicja biomasy, która obecnie oznacza (Art. 2, pkt 3): ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.

Czytaj więcej

Ustawa o zmianie ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw weszła w życie.

03.08.2018

Z dniem 14 lipca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276).

Wprowadziła ona wiele zmian, przy czym w zakresie biomasy na cele OZE dotyczyły one m.in.:

Czytaj więcej

Malteurop Polska Sp. z o.o. – pozytywny wynik auditu recertyfikującego System Należytej Staranności (SNS)

17.07.2018

Firma Malteurop Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku po raz kolejny przeszła pozytywnie audit certyfikujący na zgodność z Krajowym Standardem Uwierzytelniania Biomasy PL-KSUB-SNS:2017. W wyniku tego auditu został przedłużony certyfikat zgodności Systemu Należytej Staranności Nr 030/SNS/2017.
Czytaj więcej