AKTUALNOŚCI

Konkluzje BAT dla energetyki opublikowane

18.08.2017

W dniu 17 sierpnia 2017, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP). Dokument ten został przyjęty 28 kwietnia 2017 r. i wprowadza restrykcyjne wymogi, w szczególności w zakresie dopuszczalnych wielkości emitowanych zanieczyszczeń.

 

Konkluzje BAT (Best Available Techniques) formułuje wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla instalacji oraz wskazuje poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami.

 

Konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP) obejmuje instalacje energetycznego spalania paliw (co najmniej 50 MW całkowitej mocy dostarczanej w paliwie), niektóre instalacje zgazowania węgla lub innych paliw oraz spalarnie i współspalarnie odpadów. Wymagania te nie dotyczą natomiast niektórych instalacji spalania takich jak np. jednostki wykorzystujące paliwa rafineryjne.

 

Konkluzje BAT wprowadzają bardziej rygorystyczne poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (tzw. BAT-AELs), których poziom został określony w formie zakresu (np. dla instalacji powyżej 300 MW standard NOX określono jako < 85-150 mg/Nm3). W oparciu o górny zakres takiego przedziału dla poszczególnych rodzajów emisji ustalane zostały tzw. graniczne wielkości emisyjne stanowiące podstawę pozwoleń zintegrowanych. Zakresy te nawiązują do obowiązującej unijnej polityce klimatycznej.

 

Konkluzje BAT w momencie publikacji stają się częścią polskich przepisów prawnych i będą podstawą wydawania pozwoleń zintegrowanych dla obiektów energetycznego spalania. Od momentu publikacji tego dokumentu rozpoczyna się również czteroletni okres na dostosowanie obecnie działających instalacji do nowych wymagań. Okres ten, ze względu na konieczność wdrożenia kosztownych inwestycji, może być wydłużony. Warunkiem takiego przedłużenia jest otrzymanie tzw. odstępstwa od Konkluzji BAT w oparciu o złożony wniosek przez daną jednostkę wytwórczą energii i ciepła.

 

Źródło: PAP