AKTUALNOŚCI

Kolejny certyfikat zgodności Systemu Należytej Staranności (SNS)

29.06.2015

Firma WIGRY PROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą w Suwałkach po pozytywnym wyniku auditu certyfikującego na zgodność z Krajowym Standardem Uwierzytelniania Biomasy nr PL-KSUB-SNS:2014, edycja 1.0 opisującym zasady systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS) i opartym na wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), stała się posiadaczem certyfikatu zgodności Systemu Należytej Staranności Nr 021/SNS/2015.

 

Audyty zostały przeprowadzone przez SGS Polska Sp. z o.o., podczas których auditorzy SGS ocenili system SNS, jako zgodny z wymaganiami standardu.

 

 

Gratulujemy!