AKTUALNOŚCI

IX Forum Biomasy i Pelletu w Ciepłownictwie i Energetyce

24.09.2020

W dniach 27-28.08.2020 r. w Białymstoku odbyła się IX edycja Forum Biomasy i Pelletu w Ciepłownictwie i Energetyce. Gospodarzem Honorowym Forum była Grupa Enea Ciepło sp. z o.o.. Przedstawiciele SGS Polska Sp. z o.o. brali w nim czynny udział.

W ramach forum przedstawiciele branży energetycznej i ciepłownictwa dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie spalania biomasy na cele energetyczne oraz paliw alternatywnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje dotyczące założeń planowanych i już budowanych nowych jednostek biomasowych oraz spalarni RDF-u, jak również przedstawicieli globalnych dostawców biomasy i przedstawicieli technologii waloryzacji biomasy.

Prelegentami Forum byli m.in. przedstawiciele Enea Ciepło sp. z o.o., Veolia Energia Polska, MPEC Łomża, Silvi Energy, IKA Poland, IDEX Baltic, BALTPOOL, CM Biomass Partners AS, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Uniwersytetu Agrotechnicznego w Kamieńcu Podolskim, a także SGS Polska Sp. z o.o.. Ilona Olsztyńska z SGS Polska Sp. z o.o. zaprezentowała referat pt. „BIOMASA W DYREKTYWIE RED II”.

SGS Polska Sp. z o.o. reprezentowali podczas Forum: Anna Tarnawska i Janusz Marszałek (Branża Minerals) oraz Ilona Olsztyńska (CBE).

Forum zakończone było zwiedzaniem elektrociepłowni w Białymstoku, która posiada m.in. bloki opalane biomasą.

Forum było znakomita okazją do spotkania się całej branży biomasowej i energetycznej oraz dało możliwość wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych znajomości.

Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora: https://powermeetings.eu/forum-biomasy/