AKTUALNOŚCI

Firma Zakład Usług Leśnych „WIĄZ” Wiesław Truszkowski – uzyskała pozytywny wynik auditu certyfikującego SNS.

21.12.2023

Firma Zakład Usług Leśnych „WIĄZ” Wiesław Truszkowski z siedzibą w Kolnie uzyskała pozytywny wynik auditu certyfikującego na zgodność z Krajowym Standardem Uwierzytelniania Biomasy PL-KSUB-SNS:2017 i utrzymała certyfikat zgodności Systemu Należytej Staranności Nr 46/SNS/2023.

Audit został przeprowadzony przez auditorów SGS Polska Sp. z o.o., podczas którego został oceniony system SNS na zgodność z wymaganiami standardu.

Gratulujemy firmie i jej pracownikom!