AKTUALNOŚCI

Firma P.P.H.U. HER-BUD JÓZEF HERBUT – uzyskała pozytywny wynik auditu certyfikującego SNS.

03.08.2022

Firma P.P.H.U. HER-BUD JÓZEF HERBUT z siedzibą w Kowiesach uzyskała pozytywny wynik auditu certyfikującego na zgodność z Krajowym Standardem Uwierzytelniania Biomasy  PL-KSUB-SNS:2017 i utrzymała certyfikat zgodności Systemu Należytej Staranności Nr 43/SNS/2022.

Audit został przeprowadzony przez auditorów SGS Polska Sp. z o.o., podczas którego został oceniony system SNS na zgodność z wymaganiami standardu.

Gratulujemy firmie i jej pracownikom!