AKTUALNOŚCI

Firma Ecco Wood Sp. z o.o. – uzyskała pozytywny wynik auditu recertyfikującego SNS.

30.04.2022

Firma Ecco Wood Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uzyskała pozytywny wynik auditu certyfikującego na zgodność z Krajowym Standardem Uwierzytelniania Biomasy PL-KSUB-SNS:2017 i utrzymała certyfikat zgodności Systemu Należytej Staranności Nr 017/SNS/2015.

Audit został przeprowadzony przez auditorów SGS Polska Sp. z o.o., podczas którego został oceniony system SNS na zgodność z wymaganiami standardu.

Gratulujemy firmie i jej pracownikom!