AKTUALNOŚCI

Zrównoważona bioenergia na konferencji COP23 w Bonn

22.12.2017

19.12.2017

W listopadzie 2017 r., podczas konferencji COP23 w Bonn, 19 krajów ogłosiło zamiar wykorzystania większej ilości biomasy do produkcji energii w ramach działań na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi.

Lista tych krajów obejmuje Chiny, Indie i Wielka Brytania, tj. głównych odbiorców energii elektrycznej, jak i wiodących producentów biomasy m.in. Finlandię, Szwecję, Brazylię i Indonezję. Ta 19 reprezentuje połowę światowej populacji i 37 % światowej gospodarki.

Spotkanie 200 krajów w Bonn miało na celu zwiększenie wykorzystania tzw. zrównoważonej bioenergii oraz wzmocnienie porozumienia klimatycznego z Paryża z 2015 roku. Porozumienie paryskie wyznaczyło m.in. cel ograniczenia wzrostu temperatury do znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza (3,6 Fahrenheita) w porównaniu z okresem przedindustrialnym. Opracowanie określone jako „Cele określające wkład zrównoważonej bioenergii w końcowy popyt na energię oraz procent zużycia paliw w transporcie” jest platformom wymiany doświadczeń i wiedzy różnych organizacji w zakresie wykorzystania biomasy na rzecz produkcji energii.

Obecnie bioenergię można wytwarzać przez spalanie głównie drewna, peletów drzewnych lub odpadów roślinnych, takich jak bagassa z produkcji cukru z trzciny cukrowej.

Przeciwko takiemu stanowisku protestują organizacje zajmujące się ochroną środowiska. Ich zdaniem lasy, biomasa i ziemia to ograniczone zasoby, a wykorzystanie drzew i innych substancji roślinnych do produkcji energii, może prowadzić do zmiany przeznaczenia gruntów z upraw żywności i zniszczenia naturalnych siedlisk. Działacze tych organizacji uważają również, że wykorzystywanie w większym stopniu tych ograniczonych zasobów może mieć negatywny wpływ na klimat, ludzi i przyrodę. Ich zdaniem spalanie biomasy jest często tak samo złe dla klimatu, jak spalanie węgla! Dlatego też organizacje te zapowiadają złożenie protestu do Rady i Parlamentu UE w celu uznania negatywnych skutków proponowanych zmian i ograniczenia wsparcia dla wykorzystania upraw i drzew do produkcji bioenergii.

Źródło: Reuters